عكسهايت

عكسهايت شده قاب عكسي بزرگ روي ديوار اتاق خوابم. افسوس كه خبري از عطر بولگاري و شال ورساچي نيست. افسوس كه صداي تلق تلق كفشهايت سوهان به روحم نمي زند. افسوس كه نيستي تا سيب گلويم را ببوسي. سال نو شايد مبارك. همين.

/ 0 نظر / 31 بازدید