نامه به سحر

مجموعه نامه‌های روزهای دور

تظاهر

تظاهر میکنی‌ به عاشقی، که تفاله‌های احساست را به خورد کاغذ‌های نابالغ من داده باشی‌. هزار سال دیر آمده ای.همین.
/ 0 نظر / 9 بازدید
شهریور 97
7 پست
تیر 96
4 پست
شهریور 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست